تاريخ روز : جمعه 27 فروردین 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت آ.س.پ

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

جدول زمان بندی پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/10/14 مربوط به سال مالی منتهی به 1399/06/31 

  • تعداد سهام                 از 1 تا 20،000 سهم                                         تاریخ پرداخت                  از تاریخ 1400/02/15  لغایت 1400/02/31
  • تعداد سهام                 از 20،001 تا 100،000 سهم                              تاریخ پرداخت                  از تاریخ 1400/03/01  لغایت 1400/03/31
  • تعداد سهام                 از 100،001 تا 1،000،000 سهم                        تاریخ پرداخت                  از تاریخ 1400/04/01 لغایت 1400/04/31
  • تعداد سهام                 از 1،000،000 سهم ( با هماهنگی )                     تاریخ پرداخت                  از تاریخ 1400/05/01 لغایت 1400/05/15

با توجه به اینکه پرداخت مطالبات مذکور منوط به معرفی حساب بانکی توسط سهامداران خواهد بود ، درخواست می گردد نسبت به ویرایش و تکمیل اطلاعات سهامداری و بانکی خود در سامانه پورتال شرکت آ.س.پ اقدام لازم معمول فرمایند .

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی